Quy Trình Làm Sạch Trước khi Sơn Tĩnh Điện Bằng Hóa Chất

Cập nhật: 2017-05-12 23:42:20
Lượt xem: 0

Xử lý bề mặt: 
Bao gồm :
Bước 1 : Cho sản Phẩm vào Bể chứa hoá chất tẩy dầu mỡ ( 15-30 phút tùy từng nhà sản xuất )

Bước 2: Rửa  Nước Sạch * Ngâm Trong Bể Nước Chảy Tràn sau đó kết hợp với xịt bằng Máy xịt áp lực làm sạch lớp bùn cáo cặn trên bề mặt sản phẩm 

Bước 3 :Cho sản Phẩm vào Bể chứa axít tẩy gỉ sét thành phần H2SO4  và HCL

Bước 4: Rửa  Nước Sạch * Ngâm Trong Bể Nước Chảy Tràn sau đó kết hợp với xịt bằng Máy xịt áp lực làm sạch lớp bùn cáo cặn trên bề mặt sản phẩm 

Bước 5: Rửa  Nước Sạch * Ngâm Trong Bể Nước Chảy Tràn (Trung hòa axit dư )
Bước 6 : Bể chứa hoá chất định hình bề mặt thời Gian 1-3 phút
Bước 7 : Bể chứa hoá chất phốt phát hoá bề mặt Thời gian 15-20 phút
Bước 8 : Rửa Bằng Nước Sạch và Làm Khô sản chuyển sang Sơn

cập nhật

Các bài viết khác